Előszó az olvasóhoz

Szerző:
Antal Zsolt

„A magyar nemzet megmaradásához, társadalmi jólétéhez és sikeres jövőjéhez egyedül a kimagasló oktatáson és kutatáson keresztül vezet az út…”[1]

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése, összhangban az egyetemi modellváltás során és az alapító okiratban rögzített célkitűzésekkel, elkötelezett abban, hogy intézményünk hallgatóit, oktatóit, kutatóit érdekeltté tegye az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeit bemutató művészeti-tudományos eredmények elérésében és közreadásában.

Az Uránia címmel szemeszterenként megjelenő, lektorált, szabad hozzá­férésű interdiszciplináris folyóirat alapításával elérkezett az ideje annak, hogy kollégáink – más egyetemekhez hasonlóan – saját publikációs felületen is közzé­tehessék művészeti-tudományos közleményeiket. A folyóirat célja, hogy központi szerepet töltsön be a hazai és nemzetközi színház-, film- és médiatudományokat integráló kutatások és publikációk nyilvánosságra hozatalában.

Miközben fórumot kívánunk biztosítani a szerzők számára, kiemelt célunk, hogy a nemzeti kultúránkat meghatározó művészeti-tudományos területekről folyó közbeszéd létjogosultságát erősítsük a hazai tudományosságban, igyekezve a témával kapcsolatos előítéletekkel és beidegződésekkel szemben alternatívát nyújtani olvasóinknak.

Ezt szolgálja az Uránia angol nyelvű mutációja is, amelyet szándékoltan abból a célból jelentetünk meg, hogy egyetemünk nemzetközi kapcsolatai tovább erősödjenek és partnereinkkel hatékonya bb, sokszínűbb együttműködés alakuljon ki.

Névválasztásunkban szerepet játszott – a görög égi múzsa és a felvilágosodás kori folyóirat elnevezése mellett – egyetemünk évszázados hagyományában számontartott reprezentatív főépületünk, az Uránia, amelyben a 19. század végén kapott helyet az Uránia Tudományos Színház, a későbbi Uránia Film­színház és a magyar színművészeti képzés.

A folyóirat, illeszkedve az egyetem és az ellátandó feladat sajátosságaihoz, a tudományos közlemények megjelentetésével objektíven mérhető teljesítmény-elvárásoknak is teret biztosít, ezáltal is támogatva intézményünket a hatékonyság, a minőség és a versenyképesség javításában.

Folyóiratunkat ajánljuk az egyes művészeti- és tudományterületek aktív szereplőinek, gyakorlóinak és mindazoknak, akik érdeklődéssel viseltetnek a magyar színház-, film- és médiakultúra iránt.

 

Antal Zsolt főszerkesztő

 

MEGJEGYZÉS

[1] Idézet a díszoklevél szövegéből, amely szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem az Országgyűlés 2020. évi LXXII. törvénybe foglalt döntésének megfelelően a Színház- és Filmművészetért Alapítvány – mint közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány – által fenntartott, megújított felsőoktatási intézményként folytatja működését.

Vissza a főoldalra