Szerzőinkről

Balázs Géza (1959)


magyar nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszékének, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára. Kutatási területe a magyar nyelv és folklór, nyelvpolitika, nyelvstratégia, nyelvművelés, antropológiai nyelvészet, szövegtan, pragmatika, internetnyelvészet, hálózatkutatás, a magyar pálinka művelődéstörténete. Főbb művei: 1993. A kapcsolatra utaló nyelvi elemek a magyarban. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1998. A magyar pálinka. Monográfia. Budapest: Aula Kiadó; 2001. Magyar nyelvstratégia. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia; 2017. Az álom nyelve. Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés. Budapest: Inter Nonprofit Kft; 2021. A művészet és a nyelv születése. Budapest: IKU-monográfiák.

 

Fazekas István (1967)


költő, drámaíró, műfordító. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Németh Antal Drámaelméleti Intézetének docense, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának adjunktusa, az Adventista Teológiai Főiskola oktatója. Kutatási területe a zsoltárfordítások poetológiai kérdései és a görög tragédiaköltészet. Főbb művei: 2011. Antigoné, avagy a vér parancsa. Budapest: Napút Kiadó; 2012. Angyali üdvözlet az Ószövetségben. Budapest: Teológiai Fórum; 2016. Amicus caesaris: Jézus perének zsidó és római jogi jellemzői. Budapest: Napkút Kiadó; 2020. Adalékok Izrael történetéhez: Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából: A hettita Úriás. Komárom: Selye János Egyetem; 2020. Nyelvészeti és poétikai kérdések a 27. zsoltár fordításakor. Budapest: Teológiai Fórum.

 

Lukácsy György (1981)


filmkritikus. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Németh Antal Drámaelméleti Intézetének művésztanára, a Nemzeti Színház irodalmi munkatársa. Kutatási területe a magyar filmtörténet. Főbb művei: 2020. Az ellentmondás jelei – Vidnyánszky Attila Csíksomlyói passió című színházi rendezéséről. (Elő)ítélőerőnk kritikája. Budapest: Magyar Művészet; 2018. Csíksomlyói passió – Egy színházi előadás zarándokútja. (szerkesztő, társszerző) Budapest: MMA Kiadó; 2013. A mi utcánk – Mit  jelent ma Szőts István filmművészete? In. Ember a havason – Szőts István 100. Budapest: MMA Kiadó; 2014. Oldás és kötés – Jancsó Miklós emlékére. Budapest: Magyar Művészet; 2013. A nyughatatlan – Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező arcvonásai. Budapest: Magyar Művészet; 2012. Kémeink jelentik – John le Carré – egy gentleman ha írni kezd. Budapest: Magyar Művészet.

 

Schreiber András (1976)


filmkritikus. Az Origo online portál filmrovatának vezetője, a Filmanatómia-sorozat társszerkesztője és szerzője, korábban – egyebek mellett – a Filmvilág, a film.hu szerkesztője, a prae.hu filmes rovatvezetője. Kutatási területe a filmtörténet és kortárs film, valamint a keresztény koncepció és a mozgókép kapcsolata. Főbb művei: 2017. Az akciófilm. Budapest: Filmanatómia sorozat; 2016. A sci-fi. Budapest: Filmanatómia sorozat; 2015. A horrorfilm. Budapest: Filmanatómia sorozat; 2014. George A. Romero, a zombikirály – Csonka portré. in. Orosdy Dániel–Schreiber András: A horror mesterei – Lucio Fulci & George A. Romero. Budapest: Metropolitan folyóirat.

 

Veress Ferenc (1981)


művészettörténész. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Németh Antal Drámaelméleti Intézetének adjunktusa, a Szegedi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének oktatója, a Soproni Múzeum és a Szombathelyi Egyházmegyei Gyűjtemény munkatársa. Kutatási területe a reneszánsz és a barokk művészet, a kortárs művészet párbeszéde a korábbi művelődéstörténeti korszakokkal. Főbb művei: 2021. The Dominicans and the Holy Blood: From Late Medieval Devotion to Baroque Piety. Cases in Austria, Hungary and Romania. Bécs: Österreichische Zeitschrift Für Kunst und Denkmalpflege; 2021. Román iktor. A szoborba gyúrt lélek. (szerkesztő) Maros­vásárhely: Mentor Kiadó; 2020. Egy dunántúli barokk művészpálya: az építész és festő Lucas de Schram. Sopron: Soproni Szemle; 2020. Az eucharisztia tiszteletének szimbolikus építészeti formái: Oltárarchitektúrák a Nyugat-Dunántúlról a 17. századból. Budapest: Építés-Építészettudomány; 2017. Michelangelo és a vatikáni Pieta: Hatások és követők. Budapest: Typotex Kiadó.