Csokonai és a nevelés

A tudomány, a művészet és az éltető emberi kapcsolatok harmóniája

Szerző:
Antal Zsolt

Absztrakt
Csokonai Vitéz Mihály a magyar felvilágosodás egyik legjelentősebb költője volt.
Ebben a tanulmányban a neveléssel kapcsolatos nézetei, illetve pedagógusi tevékenysége kerül röviden bemutatásra. Kétszer volt alkalma rövid ideig tanítani
középfokú oktatási intézményben: Debrecenben 1794/95-ben és Csurgón 1799-ben.
Csokonai nevelőként – egyik nagy példaképe, Jean-Jacques Rousseau nyomán – kiemelten fontosnak tartotta a természetközpontúságot, a tanulók igényeire szabott
tanmenetet, a csoportdinamikára alapuló közösségszervezést és az értékközvetítést. Mindkét tanári tevékenykedése idején színdarabot írt, amelyet tanítványaival
elő is adatott. A dolgozat eredménye, hogy az abban olvasható tények ismeretében
kijelenthetjük: a tudomány, a művészet és az éltető emberi kapcsolatok harmóniája
jellemezte Csokonai pedagógiáját.
Kulcsszavak: Csokonai, költészet, művelődéstörténet, iskolai színjátszás

10.56044/UA.2023.2.5

Teljes szöveg PDF-ben

Vissza a főoldalra

Kapcsolódó taralom