2024-06-27

Vitéz Mihály ébresztése

Csokonai Vitéz Mihály színműveinek bemutatóiról, 1911–1948

Kapcsolódó taralom

A pantheon-eszme a reneszánsztól a romantikáig

Szerző:
Veress Ferenc
Absztrakt A híres emberek kultuszának fellendülését a reneszánsz idején antik példák, Plutarchos és Suetonius életrajzai segítették elő. Reneszánsz vívmánynak tekintjük a kortárs költőknek, íróknak, humanistáknak kijáró tiszteletet, amelynek jellemző megnyilvánulása a díszes síremlékek állítása. Firenzében a Santa Croce bazilikába temették évszázadokon át a jeles gondolkodókat, Leonardo Brunitól Vittorio Alfieriig, s itt róhatta le előttük tiszteletét Goethe, Foscolo és Stendhal. Magyarországon Széchenyi István fogalmazta meg az Üdvlelde gondolatát, vagyis egy olyan emlékparkét, amely a nemzet haladását szolgáló tudósok sírjait fogadta volna be. A gondolat megvalósítása a művészekre várt: a Rómában tanult Ferenczy István több írónk, költőnk, köztük Csokonai büsztjét is elkészítette egy képzeletbeli nemzeti pantheon részeként. A debreceni Emlékkert Bizottság, amikor Izsó Miklóstól egészalakos szobrot rendelt Csokonairól egy olyan parkot képzelt el „hol a haza és tudományok körül magoknak, különösen a városunkban nagy érdemeket szerzett emberek emlékszobrai álljanak […].” Régi hagyományt aktualizált tehát Debrecen város elitje, melynek gyökerei a humanizmushoz vezetnek, ez az örökség pedig a Református Kollégium szellemisége révén a 19. században is eleven volt. Kulcsszavak: Csokonai-szobor, emlékpark, pantheon, Ferenczy István, Izsó Miklós 10.56044/UA.2023.2.4 Teljes szöveg PDF-ben
Tovább